Πολιτική Απορρήτου


Πολιτική Απορρήτου

Προοίμιο

Ο όρος «ο παρών Ιστότοπος» σημαίνει τον Ιστότοπο “www.vasiliadis-books.gr”, που ανήκει στην και τον διαχειρίζεται η Εταιρία μας με την επωνυμία «Ιατρικές Εκδόσεις Βασιλειάδη ΕΕ», στο παρόν αναφερόμενη ως «εμείς», «μας», «εμάς». Ο όρος «οι υπηρεσίες μας» σημαίνει τις διαδικτυακές υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος (Eshop), και οποιεσδήποτε υπηρεσίες μας, που ενδέχεται να προσφέρονται από καιρό εις καιρό από την Εταιρία μας. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναφερόμαστε σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς», «σας», «εσάς».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στον Ιστότοπο “www.vasiliadis-books.gr” και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ενδέχεται να καταχωρείτε επιμέρους στοιχεία και λεπτομέρειες των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα Απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα σας, και να χρησιμοποιούμε μόνο στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από εσάς. Έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του Ιστότοπού μας από πλευράς σας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης του Ιστότοπού μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί ποια στοιχεία και για ποιο σκοπό τα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και / ή μοιραζόμαστε, και πώς αυτά αποθηκεύονται. Έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει μόνο για στοιχεία που συλλέγονται από τον παρόντα Ιστότοπο και όχι για στοιχεία που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα. Παρακαλούμε διαβάστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριζόμαστε.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και τους ισχύοντες Κανονισμούς Διαδικτυακού Απορρήτου.

Επιτρεπόμενη Ηλικία Χρηστών: Για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται θα πρέπει να προκύπτει η ρητή σας δήλωση ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Εκείνοι οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα, οφείλουν να προστατεύουν τους ανηλίκους από το να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ιστότοπους οι οποίοι απευθύνονται σε ενηλίκους και προς τούτο είναι οι μόνοι υπεύθυνοι.

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα που να σας αφορούν με την εγγραφή ή την συνδρομή σας σε μία από τις υπηρεσίες μας, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας, όπως με μέσα επικοινωνίας, σχολιάζοντας σε ιστολόγια, αναρτήσεις ή άρθρα που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς ή σε ειδικές προσφορές, με εγγραφή στις ενημερώσεις.

Δηλώνουμε ότι ο Ιστότοπός μας είναι σύμφωνος με την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και ως εκ τούτου συλλέγουμε πληροφορίες κατά το ελάχιστο δυνατό έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες.

Ο Ιστότοπος δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας (όπως αριθμός κάρτας, όνομα κατόχου, CVV κτλ.). Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της Viva Payments χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και διατηρούμε σε σχέση με εσάς, δύναται να συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αριθμούς σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου συλλέγουμε επίσης Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., το URL αναφοράς σας (ο ιστότοπος από τον οποίο προέρχεστε για να φθάσετε στον Ιστότοπό μας), cell IDs (αυτά αποτελούν τα μοναδικά αναγνωριστικά των πύργων τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το κινητό σας τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες με βάση τη θέση του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας) και περαιτέρω υπηρεσίες με βάση τη θέση (π.χ. μετρήσεις GPS), τον πάροχο υπηρεσίας Διαδικτύου (internet) ή το δίκτυο της τηλεφωνικής σας υπηρεσίας, το περιεχόμενο που μοιράζεστε με εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, username, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας παράσχετε.

Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία τα οποία δεν προορίζονται να συσχετιστούν ή να ταυτοποιηθούν με τα άτομα που αφορούν, αλλά που η φύση τους είναι τέτοια ώστε, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Αυτή η κατηγορία των δεδομένων συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP ή domain names υπολογιστών χρηστών που συνδέονται στο διαδίκτυο, URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων) πηγών που έχουν αναζητηθεί, την ώρα αναζήτησης, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί η αναζήτηση στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, λάθος, κλπ.) και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δεδομένα χρειάζονται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση του Ιστότοπου και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επεξεργασία. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικού ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά του Ιστότοπου.

Ενδέχεται επιπλέον να συλλέγουμε δεδομένα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως τον χρόνο που έχετε πρόσβαση σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκεστε σε αυτήν, τον ιστότοπο που βρισκόσαστε πριν περιέλθετε σε κάποια υπηρεσία ή τον ιστότοπο που θα μεταβείτε μετά από κάποια υπηρεσία, επιλογές και διαλογές που πραγματοποιείτε και προτιμήσεις που θέτετε όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα συμπληρώνετε όταν αξιολογείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Δεν συλλέγουμε στοιχεία σε σχέση με το πού ακριβώς βρίσκεστε, παρά μόνο για τη θέση σας κατά προσέγγιση (συνήθως όχι πιο συγκεκριμένα από την πόλη) που δύναται να καθοριστεί από την διεύθυνση IP σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και ανάλογη τεχνολογία για να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία που συλλέγουμε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδέχεται να συλλέξουμε την IP σας διεύθυνση προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να διαγιγνώσκουμε λάθη του διακομιστή μας και να διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο μας.

Cookies

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε τον Ιστότοπο μας, και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε, και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε στοιχεία σας που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε έναν ιστότοπο με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.

Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη, στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, και στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών τον πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την απόκτηση των προσωπικών αναγνωριστικών δεδομένων από τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική μας σε σχέση με τα Cookies.

Πως ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί Απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική, στις φόρμες πληροφοριών που συμπληρώνετε, σε οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και σε σελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα που συνδέονται με τις φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων.

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller), δύναται να προβεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό τόπο εφόσον:

  • έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας,
  • η επεξεργασία είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των παραγγελιών,
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
  • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,
  • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,
  • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
  • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή
 • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας: Εάν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας, εγγράφεστε, περιεργάζεστε ή αλλάζετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, θα καταγράφουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται αρχικά για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που έχετε ζητήσει. Διατηρούμε τα στοιχεία που μας παρέχετε και ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, και κυρίως για: (i) οικονομικούς/φορολογικούς ελέγχους ή αναφορές ή τιμολόγηση προϊόντων (ii) ελέγχους πιστοποίησης και ταυτότητας, (iii) με τη ρητή συναίνεσή σας συμμετοχή σε διαγωνισμό, (iv) ασφαλιστικές καλύψεις, διοικητικούς και νομικούς σκοπούς, (v) με τη ρητή συναίνεσή σας αντιπαραβολή δεδομένων και διαγραφή διπλών καταχωρήσεων, στατιστικές και εμπορικές αναλύσεις, και διαφημιστικές πληροφορίες, (vi) ανάπτυξη, έλεγχο και διατήρηση συστημάτων, (vii) με τη ρητή συναίνεσή σας για έρευνες αγοράς, (viii) με τη ρητή συναίνεσή σας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών ώστε να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας, για παράδειγμα αναγνωρίζοντας ανάγκες και προτιμήσεις, (ix) σε ό,τι απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών και (x) οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παρατίθενται στους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των υπηρεσιών μας. Γι’ αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς που απαριθμούνται στην ενότητα με τίτλο «Επεξεργασία και Κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων».

Εξατομίκευση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και στόχευση διαφημίσεων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να διαμορφώνουμε μια εικόνα επί των ενδιαφερόντων σας. Ενδέχεται τότε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι όταν σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα και όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας, δεν χάνετε προσφορές και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν επίσης, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων της Εταιρείας μας από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και της εφαρμοστικής αυτού ελληνικής νομοθεσίας, από τρίτους εξωτερικούς μας συνεργάτες, ήτοι συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες, για να διαφημιστούν τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες σε εσάς όταν επισκέπτεστε Ιστότοπο τρίτων και διαδικτυακές υπηρεσίες. Αυτό ονομάζεται στόχευση διαφημίσεων ή διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος (interest-based advertising).

Σχόλια και απόψεις που έχουν καταχωρηθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας: Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα σχόλιο ή μια άποψή σας σε κάποιο ιστολόγιο ή άρθρο που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, ενδέχεται (χωρίς όμως να υποχρεούμαστε) να δημοσιεύουμε το σχόλιο διαδικτυακά ή εκτός δικτύου προκειμένου να διαφημίσουμε τις ενέργειες και υπηρεσίες μας. Θα μπορούμε να συλλέξουμε το όνομά σας ή το όνομα χρήστη που θα απεικονίζονται δίπλα από το σχόλιό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τα οποία με ξεχωριστή σας συγκατάθεση θα δημοσιεύονται, και τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το σχόλιό σας.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: Όταν κάνετε περιήγηση στον Ιστότοπό μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας μέσω κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε την εταιρεία προέλευσης και το μοντέλο της συσκευής τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας και λεπτομέρειες του δικτυακού κέντρου, και θα συνδέσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Θα αποθηκεύσουμε τη γλώσσα της συσκευής σας, τη γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία μας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Άμεσο Marketing (Direct Marketing): Για πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαμε να σας προωθήσουμε προϊόντα, παρακαλώ διαβάστε την ενότητα με τίτλο «Συγκατάθεση για Προωθητικές Ενέργειες / Ενημερώσεις».

Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος, και με την ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και / ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τους ακόλουθους λόγους:

  1. ώστε να διαχειριζόμαστε τον Λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, να μπορούμε να επιβεβαιώνουμε και να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
  1. ώστε να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
  1. ώστε να επιβεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε εσάς και να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, στα ενδιαφέροντά σας και στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, και σχετίζονται με πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  1. ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στον Ιστότοπό μας.
  1. ώστε να εκτιμούμε και να προβλέπουμε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  1. ώστε να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αντιμετωπίζουμε παράπονα, σχόλια ή προβλήματα που δύναται να έχετε σε σχέση με τη χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
  1. ώστε να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι’ αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 1. ώστε να δημιουργούμε συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες και στατιστικές αναλύσεις οι οποίες αφορούν εσάς και απορρέουν από τις καταχωρήσεις σας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στον Ιστότοπο μας.

Επεξεργασία και Κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να μεταφερθούν, επεξεργαστούν και αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Κατά τις ενέργειές μας αυτές, επιβεβαιώνουμε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας. Παρέχοντας σε εμάς τα προσωπικά σας στοιχεία, και επιλέγοντας το πλαίσιο που υποδεικνύεται στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε, αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας εκτός ΕΟΧ.

Κάποια κράτη εκτός ΕΟΧ ενδέχεται να μην έχουν επαρκείς νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Παρέχοντας σε εμάς Προσωπικά Στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

Στοιχεία επίσης αποθηκεύονται τοπικά στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Τα στοιχεία που μας παρέχετε βρίσκονται αποθηκευμένα και στους υπολογιστές μας και / ή σε διακομιστές τρίτων μερών που μας παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρετητή δεδομένων υπό τον έλεγχό μας, εντός ΕΟΧ.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία, αλλά δεν θα τα πωλήσουμε σε διαφημιστές ή τρίτα μέρη. Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα στοιχεία σας, χρειάζεται να μας παράσχετε την ρητή συναίνεσή σας επιλέγοντας το πλαίσιο που υποδεικνύεται στον Ιστότοπό μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων της Εταιρείας μας από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και τη εφαρμοστικής αυτού ελληνικής νομοθεσίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε τρίτους: οι οποίοι εργάζονται για τον Ιστότοπο μας και τα διαδικτυακά μας μέσα. Συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένα αξιόπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, παρόχους ΙΤ υπηρεσιών, καθώς και  λογιστικών και νομικών υπηρεσιών) που μας βοηθούν να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και να προωθούμε τις Υπηρεσίες μας. Τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και θα παραμένουν υπεύθυνα για τον τρόπο που χειρίζονται τα στοιχεία σας βάσει δικών μας οδηγιών.

Courier/ΕΛΤΑ: Σε περίπτωση αγοράς ενός προϊόντος από το διαδικτυακό μας κατάστημα, για την αποστολή του προϊόντος θα κοινοποιηθούν προς εταιρεία courier ή τα ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία) κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμό, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Αρχές: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που είναι ευλόγως απαραίτητο, όπως: (α) σε περίπτωση που ζητηθεί από το Νόμο, με δικαστική εντολή ή απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας, ή (δ) για έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με τον Ιστότοπό μας.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή τους, και για μέγιστη περίοδο έως πέντε (5) χρόνια. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πάντα σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και την εγχώρια νομοθεσία. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν. Επίσης εάν κατόπιν έγγραφου αιτήματος από εσάς, αποστέλλοντας ένα σχετικό email στο privacy@vasiliadis-books.gr, μας το ζητήσετε θα διαγράψουμε ή καταστρέψουμε οτιδήποτε προσωπικά στοιχεία μας έχετε παράσχει. Αλλά λάβετε υπόψη σας: (1) ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας ενώ διαγράφονται αυτά τα στοιχεία από τους διακομιστές μας και τις βάσεις δεδομένων μας, και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε όσα από αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές υποχρεώσεις μας, προς επίλυση νομικών διαφορών ή για να εφαρμόσουμε ισχύουσες συμβάσεις μας. Έχετε υπόψη σας, ότι ακολουθούμε την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και επομένως, ζητάμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε στο ελάχιστο δυνατό προσωπικά στοιχεία, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάκοπα.

Τα δεδομένα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδράνειας του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας (δεν έχετε κάνει login στον λογαριασμό σας για παραπάνω από δυο (2) χρόνια), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λογαριασμός θα απενεργοποιείται και τα  σχετιζόμενα με αυτόν Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται.

Συγκατάθεση για Προωθητικές Ενέργειες / Ενημερώσεις (Newsletters)

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις (newsletters, για τα οποία θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, άρθρα, βελτιώσεις, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και διαφημιστικές/ προωθητικές ενέργειες προϊόντων. Ο Ιστότοπός μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί Προσωπικών Δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς τη λήψη τέτοιου είδους ενημερώσεων, επιλέγοντας το πλαίσιο που επισημαίνεται στον Ιστότοπό μας.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία για ενημερώσεις και προώθηση προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως προς τη λήψη newsletters ή ως προς την ενημέρωση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών αποστέλλοντας email σε εμάς στο privacy@vasiliadis-books.gr.

Δικαίωμα Πρόσβασης Ενημέρωσης και Διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούμε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@vasiliadis-books.gr.

Έχετε το δικαίωμα να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο ανησυχείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε δεν είναι σωστά, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, και αφού συνδεθείτε στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ο λογαριασμός μου – Σύνδεση», τα προσωπικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για να δείτε και να τα αλλάξετε στο σημείο «Ο Λογαριασμός μου». Μόνον εσείς ή, κατόπιν αιτήματός σας, η ομάδα μας Εξυπηρέτησης Πελατών, δύνασθε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μέσω των διαδικτυακών μας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό σας όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password). Εάν προτιμάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο privacy@vasiliadis-books.gr και εμείς θα διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, κατόπιν των υποδείξεών σας.

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που διατηρούμε. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@vasiliadis-books.gr.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα δείξουμε εύλογη φροντίδα στο να διατηρούμε τις κατάλληλες διαφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των στοιχείων που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εγκαταστήσει τεχνολογία και μέσα ασφάλειας τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σε σχέση με εσάς τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την αποθήκευση αυτών. Επίσης ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί Απορρήτου, οι οποίοι καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποδέσμευση οποιωνδήποτε στοιχείων μας έχετε παράσχει καθώς και μέτρα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση.

Όπου έχετε επιλέξει κωδικό που να σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για να διατηρήσετε τον κωδικό απόρρητο. Εάν ο κωδικός έχει κλαπεί ή άλλως ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί κακοβούλως, είναι δικής σας η ευθύνη να μας ενημερώσετε άμεσα για περαιτέρω ενέργεια.

Σύνδεση με άλλους Ιστότοπους

Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστότοπους που ανήκουν σε ή/και λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς. Οι συγκεκριμένοι ιστότοποι διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies, και σας επισημαίνουμε να τις διαβάσετε. Ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία όταν τα παρέχετε στις συγκεκριμένες άλλες εταιρείες ή συλλέγονται από αυτές μέσω cookies. Δεν ελέγχουμε ούτε εγκρίνουμε οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε στοιχεία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες βρίσκονται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστότοπων ή για τις πολιτικές απορρήτου που ακολουθούν.

Εάν μας ακολουθήσετε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω της σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, το Twitter, το Pinterest, το YouTube and Google+, τα στοιχεία που θα παράσχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους, καθώς και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επικαιροποίηση της Παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Εάν λάβει χώρα ή συμμετάσχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ως μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θα σας ενημερώσουμε (για παράδειγμα, μέσω μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας) για κάθε τέτοια συμφωνία και θα σας παραθέσουμε τις επιλογές κατά περίπτωση. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρασχεθείσες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό και θα δημοσιοποιούμε την πιο πρόσφατη έκδοσή της στον Ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει αποκλειστικά μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στον Ιστότοπο. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπού μας, ώστε να είστε ενήμεροι για όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν κάποια αναθεώρηση μειώνει ή μεταβάλει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις Υπηρεσίες μας και την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: privacy@vasiliadis-books.gr.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr